Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

7569 3245 390

i miss you so much.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoptymistka optymistka
vanill
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby on zadzwonił i powiedział "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałabym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nim być.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaoptymistka optymistka
5516 4cf1 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaRecklessKid RecklessKid
vanill
To o Tobie myślę, gdy otwieram oczy nad ranem.
Nad horyzontem wstaje słońce i nadzieje mi daje.
Nowa wiadomość od ciebie - nigdy nie zapominasz.
Parę słodkich słów, by móc dzień spokojnie zaczynać.
— słuchaj skarbie
Reposted fromorchis orchis viaoptymistka optymistka
vanill

Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku

— Maria Dąbrowska
Reposted fromhavingdreams havingdreams viajemkartofle jemkartofle
vanill
1363 d761 390
Reposted frommosiek mosiek viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
3037 4196 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 vialadygrey ladygrey

January 19 2015

vanill
Tak młody jak dziś nie będziesz już nigdy. Wykorzystaj to z myślą o Twoim jutrze.
— Norman Cousins
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
0639 4ece 390
Reposted frommgkmghm mgkmghm viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
0167 c761 390
Reposted fromscorpix scorpix viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiepoukladana niepoukladana
vanill
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
vanill
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadygrey ladygrey
0745 6d1c 390
Reposted fromtayfun tayfun viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
vanill

SPRĘŻYNA

Największe szczęście, które mi dajesz,
to szczęście, że cię nie kocham.
Wolność.
Wygrzewam się przy tobie
w cieple tej wolności
łagodna
łagodnością siły.
Czuła,
czujna jak sprężyna.

W każdym moim przytuleniu
jest gotowość odejścia.
Jak w ciele lekkoatlety
przyszły skok.

— Anna Świrszczyńska
Reposted fromcammycat cammycat viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
8843 e473 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
3594 6590 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
W absolutnie każdej relacji damsko męskiej wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie: czy chcę być z tą osobą?  Czasami trzeba to pytanie postawić drugiej osobie: czy chcesz ze mną być?


W zdrowym związku jest tylko jedna odpowiedź: tak.
W chorych związkach ludzi problemowych pada odpowiedź: „tak, ale…”.
Tak, ale mam żonę. Tak, ale mieszkamy daleko od siebie. Tak, ale jestem gejem. Tak, ale jestem twoim ojcem. Tak, ale mam brzydkie cycki.
Tam, gdzie problemy, tam zawsze jest jakieś ale.


Głupi ludzie nie rozumieją, że słowo „ale” jest innym określeniem słowa „nie”. Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale to wciąż jest: n i e.
— kominek.in / http://www.kominek.in/2012/04/nie-ma-trudnej-milosci-sa-tylko-glupi-ludzie/
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaohwowlovely ohwowlovely
vanill
3802 d585 390
Reposted fromnathloves nathloves viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl